Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Gậy phép xanh lam

Một cây đũa phép để gọi ma thuật. Gậy này rất đặc biệt vì đã được phù phép băng.

Bậc: ★2
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong rương
Tấn công: 5
Ma thuật: 25
Nước

Rơi ra từ:

Ngọc lửa xanh

Vật liệu nâng cấp:

Thuỷ thạch
← Trở lại