Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Basilisk Talons

Một cặp kunai sẫm màu, được rèn từ móng vuốt của loài basilisk.

Bậc: ★8
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 180
Lá chắn: 5%
Số lỗ khảm nạm: 4
Dùng hai tay

Rơi ra từ:

Basilisk hắc ám

Vật liệu nâng cấp:

Hắc thạch
← Trở lại