Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Evigvarende Steindolk

En dolk som før tilhørte en statue. Den har en liten sjanse for å forsteine motstanderen.

Klasse: ★9
Sjeldenhet: Sjelden
Useable by: Tyveklasser
Place: Våpen

✓ Funnet i kister
Angrep: 215
Smidighet: 48
Kritisk: 1%
Utsmykningsplasser: 2

Forårsaker:

Forsteinet

Mottas fra:

Carmans Gargoyle

Oppgraderingsmaterialer:

Ødelagt Statue
← Gå tilbake