Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhẫn của Tiên Hoàn Sinh

Một chiếc nhẫn phức hệ thường được đeo bởi một clurichaun. Nó làm tăng cả năng lượng và sự nhanh nhẹn.

Ngoại lai
Bậc: ★6
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Năng lượng: 220
Nhanh nhẹn: 72
Phức hệ

Rơi ra từ:

Naggeneen Hoàn Sinh
Trò đùa
Trò đùa
Mimic Hùng mạnh nhất
← Trở lại