Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Trượng của Amadan

Một loại vũ khí nhỏ nhắn được mang bởi một tộc nhân Clurichaun. Không phù hợp để làm vũ khí chính, ngược lại nó lại được sử dụng để làm vũ khí phụ hết sức mờ ám.

Ngoại lai
Bậc: ★8
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí phụ
Ma thuật: 60
Kháng phép: 60
Lá chắn: 8%
Thấu thị: 90
Tiền thưởng vàng: +100%
Số lỗ khảm nạm: 2

Khả năng: Lacunus
Gây sát thương phép phi nguyên tố lên tất cả các kẻ địch, có thể gây trì hoãn trong giao tranh.

Miễn nhiễm:

Ngưng đọng

Rơi ra từ:

Amadan

Vật liệu nâng cấp:

Sắt
Gỗ
← Trở lại