Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Amadans Stav

Et lite våpen båret av en Clurichaun. Den passer ikke til hovedhånden din, men fungerer kanskje som et merkeligt annenhåndsvåpen.

Eksotisk
Klasse: ★8
Sjeldenhet: Legendarisk
Brukbar av: Alle klasser
Plassering: Annenhånds
Magi: 60
Magimotstand: 60
Gardering: 8%
Fremsyn: 90
Gullbonus: +100%
Utsmykningsplasser: 2

Evne: Lacunus
Gjør elementløs magiskade mot alle fiender og kan fryse en fiende i tiden.

Immuniteter:

Stasis

Mottas fra:

Amadan

Oppgraderingsmaterialer:

Jern
Treverk
← Gå tilbake