Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Ngọc thấu thị

Một viên ngọc mang hình dạng nhãn cầu. Khảm nạm viên ngọc này sẽ tăng nhẹ tầm nhìn của bạn.

Bậc: ★6
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Vũ khí
Khoảng cách nhìn: +1%

Rơi ra từ:

Gazer biến dị
← Trở lại