Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
Lộ trình phát triển
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Hầm ngục

Hầm ngục
Một hầm ngục tiêu chuẩn. Chiến đấu liên tiếp với quái vật qua các tầng để thu thập các phần thưởng độc nhất.
Pháo dài Goblin
Một hầm ngục đặc biệt chứa tộc goblin yêu thích giết chóc. Hoàn thành Pháo đài Goblin sẽ được nhận thêm vàng.
Hang động huyền bí
Một hầm ngục đặc biệt chứa những loài sinh vật sử dụng ma pháp. Hoàn thành Hang động huyền bí sẽ được nhận thêm orn.
Hang động quái thú
Một hầm ngục đặc biệt chứa các quái thú hoang dã. Hoàn thành Hang động quái thú sẽ được nhận thêm orn.
Tổ rồng
Một hầm ngục đặc biệt chứa chủng loại Họ Rồng. Hoàn thành Tổ Rồng sẽ được nhận thêm orn.
Cánh cổng Âm giới
Một hầm ngục đặc biệt chứa quân đoàn Balor. Hoàn thành Cánh cổng Âm giới sẽ được nhận thêm các loại vật phẩm.
Cánh cổng Hỗn loạn
Một hầm ngục đặc biệt chứa các chủng loại hiếm thấy. Hoàn thành Cánh cổng hỗn loạn sẽ được nhận thêm các loại vật phẩm.
Trận mạc
Một hầm ngục đặc biệt tộc Lyonesse và Nothren. Hoàn thành Trận mạc sẽ được nhận thêm các vật phẩm.
Thung lũng của những vị Thần
Một hầm ngục cực kỳ đặc biệt thuộc về các thực thể thần thánh. Hoàn thành Thung lũng của các vị thần sẽ được nhận thêm vàng, orn và vật phẩm.
← Trở lại