Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Discord
Varer
Google Play
Apple App Store
Oppkommende
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Fangehull

Fangehull
Et vanlig fangehull. Kjemp mot monstre gjennom en rekker etasjer for unike premier.
Goblinfestning
Et spesielt fangehull som inneholder goblin- og orcefiender. Du får mer gull for å fullføre dette Goblinslottet.
Mystisk Hule
Et spesielt fangehull som inneholder magiske fiender. Ved å fullføre en Mystisk Hule vil du få flere orns.
Monsterhule
Et spesielt fangehull som inneholder dyr og beist. Ved å fullføre en Beistleir vil du få flere orns.
Dragerede
Et spesielt fangehull som inneholder drager. Ved å fullføre Drageredet vil du få flere orns.
Undergrunnsportal
Et spesielt fangehull som inneholder Balors styrker. Ved å fullføre en Underverdensportal vil du få flere gjenstander.
Kaosportal
Et spesielt fangehull som inneholder mange typer fiender. Ved å fullføre en Kaosportal vil du få flere gjenstander.
Slagmark
Et spesielt fangehull som inneholder Lyonesse og Nothrenstyrker. Ved å fullføre en Slagmark vil du få flere gjenstander.
Gudenes Dal
Et spesielt fangehull som inneholder de kraftigste fiendene. Ved å fullføre Gudenes Dal vil du få mer gull, orns og gjenstander.
← Gå tilbake