Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Centurion

Một chiến binh tập luyện nghệ thuật phòng thủ. Class này học kỹ năng cho phép họ đeo bám đối thủ.
Bậc: ★3

Kỹ năng:

Rào chắn (Cấp độ 50)
Củng cố II (Cấp độ 50)
Phòng vệ II (Cấp độ 60)
Khiêu khích (Cấp độ 60)
Phục hồi lá chắn II (Cấp độ 70)
Bảo vệ II (Cấp độ 75)

Kỹ năng:

Knight's Ward II
Lá chắn được tự động kích hoạt trong trận chiến và hồi phục nhẹ mỗi lượt.
Collateral Damage
You swing your weapon quite recklessly. Attacks have an additional chance to hit for an extra 15 percent damage to any opponent in battle.
← Trở lại