Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Centurion

En kriger trent i forsvarsteknikker. Denne klassen lærer ferdigheter som lar dem vare lenger enn sine fiender.
Klasse: ★3

Ferdigheter:

Barriere (Nivå 50)
Forsterk II (Nivå 50)
Voll II (Nivå 60)
Provoser (Nivå 60)
Fiks Vegg II (Nivå 70)
Beskyttelse II (Nivå 75)

Ferdigheter:

Knight's Ward II
Gardering er automatisk aktivert i kamp og regenererer litt hver runde.
Sideskade
Du svinger våpenet ditt ganske skruppelløst. Angrep har en ekstra sjanse for å treffe med en ekstra 15 prosent skade på en tilfeldig motstander i kamp.
← Gå tilbake