Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Heretic Corvus / Hera Corvus

Một Heretic đã vươn tới những vì sao. Có thể đeo những trang bị của class đạo tặc.
Bậc: ★10

Yêu cầu cần thiết:

Heretic / Hera

Kỹ năng:

Lưỡi hái phép thuật (Cấp độ 230)
Pháp Luân Xa (Cấp độ 230)
Lưỡi đao phép (Cấp độ 230)
Mũi tên Thiên thể (Cấp độ 230)

Kỹ năng:

Kẻ chinh phạt
Bạn trở nên mạnh mẽ hơn khi năng lượng của bạn giảm trong trận chiến.
Kiên định II
Bạn có khả năng ít bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng xấu.
Lông vũ huyền bí
Bạn sẽ tăng khả năng tránh các đòn tấn công tăng lên khi máu ít hơn.
Corvus
Hiệu ứng có lợi sẽ tồn tại lâu hơn.
← Trở lại