Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Heretisk Corvus

En Heretisk som har nådd stjernene. Den kan også bruke tyvens utstyr.
Klasse: ★10

Krav:

Heretisk

Ferdigheter:

Magiljå (Nivå 230)
Magichakram (Nivå 230)
Magirapier (Nivå 230)
Himmelsk Pil (Nivå 230)

Ferdigheter:

Ikonoklast
Du blir sterkere ettersom manaen din reduseres i kamp.
Standhaftig II
Du har mindre sjanse for å få en negativ statuseffekt.
Mystisk Fjær
Din sjanse for å unngå angrep øker ettersom du tar skade.
Corvus
Positive statuseffekter varer mye lengre.
← Gå tilbake