Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Warlord

Một phiên bản thay thế của Class Battle Master. Mua Class này để ủng hộ trò chơi và nhận được một diện mạo thay thế.
Bậc: ★3

Kỹ năng:

Khiêu chiến (Cấp độ 50)
Dao hai lưỡi (Cấp độ 55)
Lốc xoáy (Cấp độ 60)
Tam kích (Cấp độ 75)

Kỹ năng:

Dược sư
Bạn là một bậc thầy về cách sử dụng vật phẩm. Các dược phẩm hồi phục sẽ phục hồi thêm 25% máu và năng lượng.
Đánh chí mạng
Bạn có một cách để đánh chí mạng.
Kinh nghiệm bước
Bạn sẽ nhận được thêm kinh nghiệm khi đi bộ.
← Trở lại