Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Phalanx

Một phiên bản thay thế của Class Centurion. Mua Class này để ủng hộ trò chơi và nhận được một diện mạo thay thế.
Bậc: ★3

Yêu cầu cần thiết:

Centurion

Kỹ năng:

Rào chắn (Cấp độ 50)
Củng cố II (Cấp độ 50)
Phòng vệ II (Cấp độ 60)
Khiêu khích (Cấp độ 60)
Phục hồi lá chắn II (Cấp độ 70)
Bảo vệ II (Cấp độ 75)

Kỹ năng:

Lá chắn Bách binh đoàn
Lá chắn được tự động kích hoạt trong trận chiến và hồi phục nhẹ mỗi lượt.
Huyết lượng bộ
Bạn phục hồi khi di chuyển. Người chơi của bạn sẽ phục hồi máu khi đi bộ.
← Trở lại