Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Archmage / Phù thuỷ

An Avalon mage who has learned the basics of conjuring magic. It can wield the equipment of the mage.
Bậc: ★2

Kỹ năng:

Cường hoá ma pháp (Cấp độ 20)
Khiên phép (Cấp độ 20)
Hấp thụ (Cấp độ 40)
Câm lặng (Cấp độ 40)
Mưa sao sa (Cấp độ 50)
Bão tuyết (Cấp độ 50)
Bão sấm (Cấp độ 50)
Động đất (Cấp độ 50)

Kỹ năng:

Chuyển dẫn năng lượng
Bạn có xác xuất khả năng dùng kỹ năng hoặc phép thuật có thể không tiêu tốn năng lượng.
Tiết kiệm năng lượng
Phép thuật tốn ít năng lượng hơn 5%.
← Trở lại