Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Druid

Một pháp sư quyền năng thành thạo trong nghệ thuật thuần hóa quái thú. Có thể sử dụng bất kỳ trang bị nào họ chọn.
Bậc: ★5
Giá: 250,000 orn

Yêu cầu cần thiết:

Mystic
Spellsword

Kỹ năng:

Bùng nổ (Cấp độ 100)
Thống khổ (Cấp độ 100)
Sự tinh nghịch của Mimic (Cấp độ 105)
Phục hồi lá chắn III (Cấp độ 105)
Sự kiên định của Golem (Cấp độ 110)
Sức mạnh của gấu (Cấp độ 110)
Năng lực của Jinn (Cấp độ 110)
Bùng nổ II (Cấp độ 120)
Sự chữa lành của Wisp (Cấp độ 120)
Wyvern phẫn nộ (Cấp độ 125)
Thống khổ II (Cấp độ 125)

Kỹ năng:

Chế độ quái thú
Chỉ số của bạn tăng lên khi bạn đánh bại thú hoang.
Dược sư
Bạn là một bậc thầy về cách sử dụng vật phẩm. Các dược phẩm hồi phục sẽ phục hồi thêm 25% máu và năng lượng.
← Trở lại