Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Spellsword

Một Class kết hợp giữa phòng thủ và phép thuật. Có thể sử dụng thiết bị của cả chiến binh và pháp sư.
Bậc: ★4
Giá: 100,000 orn

Yêu cầu cần thiết:

Centurion
Sorcerer / Sorceress

Kỹ năng:

Thanh tẩy (Cấp độ 75)
Giật III (Cấp độ 75)
Kiếm phép (Cấp độ 80)
Búa phép (Cấp độ 85)
Thanh tẩy II (Cấp độ 90)
Đa ma pháp kích (Cấp độ 100)

Kỹ năng:

Lá chắn Kỵ sĩ
Lá chắn được tự động kích hoạt trong trận chiến.
Collateral Damage
You swing your weapon quite recklessly. Attacks have an additional chance to hit for an extra 15 percent damage to any opponent in battle.
Kinh nghiệm bước
Bạn sẽ nhận được thêm kinh nghiệm khi đi bộ.
← Trở lại