Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đấu sĩ

Một class cận chiến thiên về tấn công vật lý hơn là ma thuật. Có thể sử dụng vũ khí và áo giáp nặng hơn.
Bậc: ★1
Giá: 2,500 orn

Kỹ năng:

Tốc kích (Cấp độ 5)
Đột kích (Cấp độ 15)
Gầm thét (Cấp độ 20)
← Trở lại