Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Velsignende slag III

Gjør massiv hellig skade og absorberer en liten mengde HP fra skaden gjort. Gir Gardering i 2 runder.
★10 Ferdighet
Treffer: Kun én motstander
Kraft: 2400
Koster: 220 mana

Forårsaker:

Blind (25%)

Lært av:

Guddommelig Ursa
← Gå tilbake