Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Lưỡi đao phép

Tấn công bằng một lưỡi dao phép thuật nhỏ. Có thể không mạnh nhưng mà tiêu tốn rất ít năng lượng. Sát thương gây ra dựa chủ yếu vào chỉ số phép thuật.
★10 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 2200
Costs: 2 mana

Learned by:

Heretic Corvus / Hera Corvus
← Trở lại