Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Magirapier

Angrip med en blad laget av tynn magi. Det er kanskje ikke imponerende men det koster få mana. Skade er basert på magiske statistikk i stedet for angrep.
★10 Trylleformel
Treffer: Kun én motstander
Kraft: 2200
Koster: 2 mana

Lært av:

Heretisk Corvus
← Gå tilbake