Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thất lạc kích III

Gây sát thương bằng phức hệ thượng cấp và hấp thụ một lượng nhỏ máu từ sát thương gây ra. Cấp thêm 2 lượt lá chắn.
★10 Skill
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 2400
Costs: 220 mana

Gây ra:

Cháy (5%)
Tê liệt (5%)
Đóng băng (5%)
Thối rữa (5%)

Learned by:

Deity Ursa
← Trở lại