Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nộ Long kích II

Gây sát thương lớn theo số lượng rồng mà bạn đã chinh phục gần đây. Yêu cầu 2 lượt trong trận chiến.
★5 Skill
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 1500
Costs: 150 mana

Learned by:

Dragoon / Dragoness
← Trở lại