Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Pháo đài thần thánh

Hồi phục và cấp thêm lá chắn trong 5 lượt và tăng khả năng hấp thụ sát thương vào lá chắn lên 100%. Yêu cầu 3 lượt chiến đấu.
★8 Spell
Targets: Bản thân
Costs: 200 mana

Learned by:

Atlas Vanguard / Athena Vanguard
← Trở lại