Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Sự giận dữ của Annwn

Giải phóng sức mạnh phức hệ của Annwn, vùng đất hứa. Yêu cầu 3 lượt trong trận chiến.
★6 Spell
Targets: Đơn mục tiêu
Power: 4500
Costs: 200 mana

Gây ra:

Cháy (25%)
Tê liệt (25%)
Đóng băng (25%)
Thối rữa (25%)

Learned by:

Shadowmancer
Grand Mystic
← Trở lại