Události
Aktualizace
Kodex
Blog
E-shop
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Zuřivost Annwnu

Vypusť skryté síly Annwnu, země zaslíbené. Vyžaduje 3 kola v boji.
★6 Spell
Targets: Osamocený soupeř
Power: 4500
Costs: 200 mana

Způsobuje:

Hořící (25%)
Ochrnutí (25%)
Zmrzlý (25%)
Hniloba (25%)

Learned by:

Mocný mystik
← Jít zpět