Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Bóng của Rhada, Đại Khiên (Hoàn Sinh)

Sự kiện: Riftfall
Chủng loại: Con người
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★10

Kỹ năng:

Lá chắn Mythril
Pháo đài thần thánh II
Khiên gai III

Kỹ năng:

Cataphract
Lá chắn được tự động kích hoạt trong trận chiến và hồi phục mỗi lượt.

Rơi ra:

Mảnh Riftlock Theta của Rhada
Linh Hồn của Rhada
Đại Khiên của Rhada Hoàn Sinh
Đại kiếm của Rhada Hoàn Sinh
← Trở lại