Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Slime Phi Thường

Chủng loại: Phép thuật
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★10

Kỹ năng:

Thánh kích III
Băng kích III
Lôi kích III
Tàn kích III
Tứ kích
Đa kích Wyvern

Rơi ra:

Mighty Ensemble
← Trở lại