Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Hydra (Hoàn Sinh)

Chủng loại: Rồng
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★10

Kỹ năng:

Tam kích
Đa băng pháp
Đa địa pháp
Tứ kích

Rơi ra:

Trượng của Hydra Hoàn Sinh
← Trở lại