Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Vanguard sa ngã

Chủng loại: Con người
Độ hiếm: Sinh vật huyền bí
Bậc: ★10

Kỹ năng:

Pháo đài thần thánh
Nện khiên
Nện khiên
Đa kích thanh tẩy
Múa kiếm II
Lá chắn ánh sáng

Kỹ năng:

Từ chối tử thần
Bạn có cơ hội thoát khỏi tử thần trong trận chiến.
Kiên định
Bạn có khả năng ít bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng xấu.
Đôi vai Người Khổng Lồ
Lá chắn của bạn được củng cố bởi sức mạnh của vĩ nhân. Lá chắn sẽ tự động được kích hoạt trong trận chiến và hồi phục mỗi lượt.

Rơi ra:

Atlas
← Trở lại