Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Fallen Vanguard

Familie: Menneske
Sjeldenhet: Kryptisk
Klasse: ★10

Ferdigheter:

Hellig Bastion
Blokkerende Slag
Beskyttende Slag
Rensende Slag
Sverdkunst II
Lysgardering

Ferdigheter:

Ny Sjanse
Du har en sjanse å unngå å dø i kamp.
Standhaftig
Du har mindre sjanse for å få en negativ statuseffekt.
Kjempenes Skuldre
Din Gardering styrkes av kjempenes makt. Gardering er automatisk aktivert i kamp og fylles opp litt hver runde.

Slipper:

Atlas
← Gå tilbake