Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Gaia sa ngã

Chủng loại: Con người
Độ hiếm: Sinh vật huyền bí
Bậc: ★10

Kỹ năng:

Yểm thổ
Tứ kích
Rung chấn V
Đa địa pháp II
Rung chuyển VI

Kỹ năng:

Lông vũ huyền bí
Bạn sẽ tăng khả năng tránh các đòn tấn công tăng lên khi máu ít hơn.
Kiên định
Bạn có khả năng ít bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng xấu.

Rơi ra:

Thổ thạch
Áo choàng Gaia
← Trở lại