Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Thủ Vệ Rift Tinh Anh

Sự kiện: Riftfall
Chủng loại: Con người
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★8

Kỹ năng:

Lôi kích II
Đột kích III
Tường lăng kính
Phá phép
Lá chắn thép

Kỹ năng:

Che chắn
Lá chắn được tự động kích hoạt trong trận chiến.

Rơi ra:

Mảnh Riftlock Delta của Rhada
← Trở lại