Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Đạo Tặc Rift ưu tú

Sự kiện: Riftfall
Chủng loại: Con người
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★8

Kỹ năng:

Hạ độc
Bom khói
Phi tiêu ngủ
Phi tiêu choáng
Nhát chém ân huệ

Rơi ra:

Mảnh vỡ Riftlock Delta của Achlys
← Trở lại