Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Chiến pháp sư Balor tinh anh

Sự kiện: Cuộc xâm lược Balor
Chủng loại: Quân Balor
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★9

Kỹ năng:

Bão tuyết II
Mưa sao sa II
Bão sấm II
Hấp thụ II
Bùng phát II
Tổn trí lực

Rơi ra:

Quyền trượng Balor tinh anh
Áo choàng Balor tinh anh
← Trở lại