Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Hắc Elf

Chủng loại: Toán quân Elven
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★4

Kỹ năng:

Khát máu
Khai thác

Rơi ra:

Elstone
Kiếm Elven
Ủng Hắc Elf
Mũ trùm của Hắc Elf
Giáp nhẹ Hắc Elf
← Trở lại