Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Coral Serpent

Chủng loại: Toán quân Lizarr
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★8

Kỹ năng:

Nhảy
Tránh né
Wyvern phẫn nộ II
Tàn kích III
Tứ kích

Rơi ra:

Ủng Coral
Mũ trùm Coral
Giáp nhẹ Coral
← Trở lại