Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Tế sĩ Aries

Sự kiện: Lễ hội Crimson
Chủng loại: Con người
Độ hiếm: Hiếm
Bậc: ★7

Kỹ năng:

Hắc kích II
Phản công
Ánh nhìn nguyền rủa
Hắc cổ ấn
Kiếm phép II

Rơi ra:

Tinh Hoa của Aries
← Trở lại