Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Pháp sư Draugr cổ đại

Chủng loại: Cổ nhân
Độ hiếm: Thường gặp
Bậc: ★6

Kỹ năng:

Bão tuyết
Mưa sao sa
Động đất
Bão sấm
Arcana
Bùng nổ II
Arcana II
← Trở lại