Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Discord
Merch
Google Play
Apple App Store
Lộ trình phát triển
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Quái vật

Bậc:
Chủng loại:
← Trở lại
Ankou (Hoàn Sinh)
★9
Arachne (Hoàn Sinh)
★9
Arcanic sa ngã
★10
Archmage sa ngã
★3
Banshee
★5
Barbarian
★1
Basilisk
★6
Basilisk hắc ám
★8
Basilisk đỏ
★7
Behemoth (Hoàn Sinh)
★9
Buzzard
★4
Bất tử nhân
★9
Bầy ma nhãn
★3
Bộ giáp sống
★2
Camazotz (Hoàn Sinh)
★7
Carman (Hoàn Sinh)
★9
Cerberus (Hoàn Sinh)
★7
Chim ưng
★2
Chimera
★10
Chinh sư Nothren cao cấp
★9
Chiến binh Fomorian
★4
Chiến binh Friled Naga
★9
Chiến binh Goblin
★2
Chiến binh High Draconian
★6
Chiến binh Lizarr
★2
Chiến binh Naga
★8
Chiến binh người sói
★4
Chiến binh người xương
★3
Chiến binh sa ngã
★1
Chiến pháp sư Balor
★9
Chiến pháp sư Dokkalfar
★8
Chiến pháp sư Lyonesse
★10
Chiến pháp sư Nothren
★8
Chuột
★1
Chúa tể Draconian (Hoàn Sinh)
★7
Chúa tể Lizarr (Hoàn Sinh)
★8
Chúa tể Nothren
★10
Chúa tể Orc (Hoàn Sinh)
★7
Chúa tể bầy sói (Hoàn Sinh)
★7
Chồi non
★7