Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Quái vật

Bậc:
Chủng loại:
← Trở lại
Aine
★4
Alfar
★4
Alfar (Hoàn Sinh)
★8
Amergin
★6
Ankou (Hoàn Sinh)
★9
Apollyon's Apprentice X
★10
Apollyon's Pupil X
★10
Apollyon's Pupil X
★10
Apollyon's Pupil X
★10
Apollyon's Pupil X
★10
Arachne (Hoàn Sinh)
★9
Arcanic sa ngã
★10
Archmage sa ngã
★3
Banshee
★5
Barbarian
★1
Basilisk
★6
Basilisk hắc ám
★8
Basilisk đỏ
★7
Beag
★8
Behemoth (Hoàn Sinh)
★9
Bloodwarg
★8
Bloodwarg (Hoàn Sinh)
★10
Bricriu
★6
Buggane
★8
Buzzard
★4
Bóng của Achlys, Dao Găm Máu (Hoàn Sinh)
★10
Bóng của Charon, Đại Triệu Hồi Sư (Hoàn Sinh)
★10
Bóng của Rhada, Đại Khiên (Hoàn Sinh)
★10
Bù nhìn
★10
Bất tử nhân
★9
Bầy ma nhãn
★3
Bộ giáp sống
★2
Camazotz (Hoàn Sinh)
★7
Carman (Hoàn Sinh)
★9
Caster-Kẻ khổng Lồ sa ngã
★7
Cerberus (Hoàn Sinh)
★7
Cernunnos
★7
Chim ưng
★2
Chimera
★10
Chinh sư Nothren cao cấp
★9