Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Ymir Beithir's Staff

Aside: As Illuyanka's walls were raised, protection for this new land was needed. Beithir, with the breath of lightning and claws of toxin, replicated itself indefinitely. An army of Dragons was created in an instant.

Eksotisk
Klasse: ★10
Sjeldenhet: Berømt
Brukbar av: Valhallas/Fremkaller klasser
Plassering: Våpen
Magi: 260
Kritisk: 2%
Gardering: 27%
Fremsyn: -80
Summon Stats: +33%
Utsmykningsplasser: 8
Tohånds
Drage

Evne: Innkall Beithir II
Innkall store beist for å hjelpe deg. Trenger 3 runder i kamp.

Mottas fra:

Ymir Amphiptere

Oppgraderingsmaterialer:

Sjel
Ren Drakonitt
← Gå tilbake