Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhẫn của Verrick

Chất xúc tác ánh trăng của Verrick, vị vua sa ngã của Khải Huyền Tộc.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Trang sức
Thấu thị: 20

Rơi ra từ:

Đức vua Khải Huyền Tộc
← Trở lại