Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Trượng Spelunking

Quyền trượng của một nhà thám hiểm dungeon bị mất. Nó dường như đã phát triển sức mạnh khi nằm sâu trong lòng đất.

Bậc: ★7
Độ hiếm: Hiếm
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí
Ma thuật: 168
Năng lượng: 15
Luck Bonus: +10%
Số lỗ khảm nạm: 2

Rơi ra từ:

Cavelord

Vật liệu nâng cấp:

Đá hang động
← Trở lại