Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhẫn mặt trời

Nhẫn của Quang Vương. Nó có thể bảo vệ khỏi bị hạ thấp khả năng phòng thủ.

Ngoại lai
Bậc: ★5
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Tất cả các class
Địa điểm: Trang sức
Phòng thủ: 10
Kháng phép: 10

Miễn nhiễm:

Thủ ↓
Thủ ↓↓
T. Thủ ↓
T. Kháng ↓
T. Thủ ↓↓
T. Kháng ↓↓
Kháng ↓↓
Kháng ↓

Rơi ra từ:

Age-Old Mimic
Vua Ljosalfar
Trò đùa
Trò đùa
← Trở lại