Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Omega Myrddin

Một trong những kho lưu trữ nổi tiếng dễ nhận biết của Merlin, phù thủy Avalon nổi tiếng. Phép thuật được sử dụng bởi quyền trượng này đôi khi có thể làm giảm khả năng phòng thủ của đối phương.

Ngoại lai
Bậc: ★10
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Vũ khí
Ma thuật: 292
HP: 92
Năng lượng: 160
Thấu thị: 50
Số lỗ khảm nạm: 2

Gây ra:

T. Thủ ↓
T. Kháng ↓

Rơi ra từ:

Merlin Hoàn Sinh

Vật liệu nâng cấp:

Đá rune hoàn hảo
Quặng Avalon
Gỗ
← Trở lại