Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Truỳ cũ

Một vũ khí cùn thích hợp cho những đòn chí mạng.

Bậc: ★1
Độ hiếm: Thường gặp
Có thể sử dụng bởi: Class Đấu sĩ
Địa điểm: Vũ khí

✓ Có thể thấy trong rương
Tấn công: 14

Rơi ra từ:

Barbarian

Vật liệu nâng cấp:

Sắt
← Trở lại