Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nagamaki

Một thanh kiếm cong, nặng và đồ sộ nên cần được cầm bằng cả hai tay. Người sử dụng thanh kiếm này được bảo vệ khỏi hiệu ứng "rỉ máu".

Bậc: ★9
Độ hiếm: Thần thoại
Có thể sử dụng bởi: Class đạo tặc
Địa điểm: Vũ khí
Tấn công: 222
Nhanh nhẹn: 60
Chí mạng: 2%
Lá chắn: 26%
Số lỗ khảm nạm: 7
Dùng hai tay

Khả năng: Chém
Gây thêm sát thương và có thể gây chảy máu.

Miễn nhiễm:

Rỉ máu

Rơi ra từ:

Chúa tể Bất tử nhân

Vật liệu nâng cấp:

Bạc
Mythril
← Trở lại