Begivenheter
Oppdateringer
Kodeks
Blog
Varer
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nagamaki

Et langt, buet sverd som må holdes i begge hender. Det er umulig for brukeren å blø.

Klasse: ★9
Sjeldenhet: Legendarisk
Brukbar av: Tyveklasser
Plassering: Våpen
Angrep: 222
Smidighet: 60
Kritisk: 2%
Gardering: 26%
Utsmykningsplasser: 7
Tohånds

Evne: Skjær
Gjør ekstra skade og kan gi blødning.

Immuniteter:

Blødning

Mottas fra:

Udødelig Herre

Oppgraderingsmaterialer:

Sølv
Mythril
Silke
← Gå tilbake