Sự kiện
Bản cập nhật
Codex
Blog
Merch
Google Play
Apple App Store
English
English (UK)
English (CA)
English (AU)
Français
Español
Deutsch
Русский
Português
Bahasa Indonesia
繁體中文
简体中文
Polski
Română
Magyar
Українська мова
Italiano
Čeština
한국어
Tiếng Việt
Nederlands
日本語
Norsk bokmål

Nhẫn của Mystic

Một chiếc nhẫn phép thuật kỳ lạ. Những người không sở hữu thể lực có thể dùng chiếc nhẫn này để hy sinh phép thuật lấy sức tấn công.

Bậc: ★4
Độ hiếm: Sử thi
Có thể sử dụng bởi: Pháp sư
Địa điểm: Trang sức

✓ Có thể thấy trong rương
Tấn công: 50
Ma thuật: -100

Rơi ra từ:

Ushi-oni Lớn
Ushi-oni
← Trở lại